Life.
Ova žena je ćudljiva, vječiti april. Vesela je pa tmurna, pričljiva pa malorjeka. Svakog jutra ustaje i na lijevu i na desnu nogu pa je ne određuje dan već trenutak. Slučajno je ovdje. Obična je samo kad zaboravi.
roses:10795

10.12.2018.

I’m fine.

.
Stariji postovi